Ulven (fysioterapeuten) hits
Hjem Add Om meg Kontakt

0

Ulven

Hva er greia med Norge og ulv? I det siste har debatten rast rundt ulven. Skal den fredes? Skal vi ha "eksperter" som bestemmer hvor mange vi skal ha? Eller skal vi rett og slett utrydde den? 

Det finnes ulv i 28 europeiske land, og bestanddelen er på over 200 ulver i 22 av disse landene. I Norge har vi svært lav befolkningstetthet sammenliknet med mange andre land, likevel er vi blant landene med lavest bestanddel av ulver. Til og med "småland" som Slovakia og Albania har hundrevis av ulver. 
følge rovdata.no ble det i 2016-2017 registrert 54-56 ulv i Norge. 22 av disse er nå nylig skyet og drept, og enda skal vi drepe 20 til. Dette til tross for at ulven i Norge står på rødliste - den er kritisk truet. Og hva gjør vi? Jo, vi beslutter at vi rett og slett skal hjelpe til med denne utryddingen. Jeg forstår ikke logikken bak dette.. 

Noen argumenterer med at ulven er farlig. Javel, la oss se på fakta (noe jeg forsåvidt oppfordrer alle til å gjøre før man uttaler seg om noe..). Ifølge rovdyrforsker John Odden så er ulven generelt sett en relativt sky art. Statistikken viser at risikoen for ulveangrep på mennesker er svært liten. Ja faktisk så må vi helt tilbake til 70-tallet for å finne det siste angrepet i Europa. Hilde Karine Wam ved Norges Landbrukshøgskole (NLH) gjorde et forsøk der de ønsket å finne ut av hvordan ulven reagerer i møte med mennesker. 125 ganger tvang de seg innpå dyrene, hvor ulvene stakk av i 123 av tilfellene. I de siste to tilfellene så var ulven med valper, og ulven forsvant likevel når mennesket var 200 meter unna. Vi har altså liten grunn til å frykte ulven, og kan nok ikke skylde på selvforsvar som årsak til at vi ønsker å skyte ulven. 

Et annet argument som jeg ofte hører er at folk opplever at ulven tar sauene/hundene/dyrene "våre" (....), at ulven kommer faretruende nære bygdene etc. Mange av disse argumentene kommer selvfølgelig fra bøndene, som er opptatt av egne interesser. For det første: når man slipper sauene sine på fjellet, i ulvens naturlige territorium, så er det vel ikke å vente annet enn at sauene kan komme ut for angrep? Ikke bare fra ulv, men også fra bjørn og andre rovdyr. Dessuten: når vi invaderer ulvens (eller hvilke som helst andre dyr for den del) territorium, så må vi faktisk forvente at ulven vil være nær oss. Vi mennesker har en holdning om at vi er enerådende, at alle andre arter må tilpasse seg oss. Vi må, akkurat som alle andre arter, lære oss å leve sammen på denne jordkloden. Vi kan ikke bare slakte og drepe alle dyr som er "i veien for oss" eller om vi har lyst til å spise. 

Bilderesultat for ulvebestand norge europa


  • Kommenter her
    Tilkomstgruppen
    Design og koding: Ina Anjuta