fysioterapeuten - Fysioterapeut. Plantespiser. Skeiv. Opptatt av mennesker, trening, kosthold, reise, natur og friluftsliv. Lever for alle de små øyeblikkene. hits
Hjem Add Om meg Kontakt

0

Når vi veganere hevder at det å kutte ut kjøtt vil utgjøre en stor forskjell for miljøet, så er det ikke noe vi bare sier. Dette er vitenskapelig dokumentert gjentatte ganger, og nå har nok en studie konkludert med det samme. Og det å endre fra kjøttproduksjon til produksjon av grønnsaker og korn utgjør ikke bare en liten ubetydelig forskjell for miljøet!

Studien som er utført av Joseph Poore fra Department of Zoology ved Oxford University finner at dersom alle på jordkloden hadde blitt veganere ville det globale landbruksområdet reduseres med 75 %, noe som tilsvarer et landområde på størrelse med USA, Kina, EU og Australia til sammen, og CO2-utslippene fra landbruket ville blitt halvert. Han har samlet inn data fra 40.000 gårder og 1600 ulike bedrifter, og har analysert forskjeller mellom klimakostnader ved produksjon av de ulike matvarene, forskjeller mellom produsentene og regionale forskjeller. Studien viser at det ikke bare er store forskjeller mellom matvarer (kjøtt versus grønnsaker), men også mellom ulike produsenter når det kommer til CO2-utslipp, forbruk av landjord og belastningen på vannmiljøet. 

Bilderesultat for meat Co2

Kjøtt, fisk, egg- og melkeprodukter bruker 83 % av landsbruksjorden i verden, selv om de bare består av 37 % av proteinene vi spiser, og 18 % av kaloriene. 25 % av matvareprodusentene er ansvarlig for 53 % av klimapåvirkningen, og 15 % av storfekjøttprodusentene slipper ut 1,3 milliarder tonn CO2. Storfekjøttprodusenter med et høyt klimaavtrykk slipper ut 105 kilo CO2 per 100 gram produsert kjøtt, og bruker 370 kvadratmeter landjord. Dette utgjør 12 og 50 ganger høyere utslipp og forbruk av landjord enn de produsentene med minst klimaavtrykk. Men selv de storfekjøttprodusentene med minst klimaavtrykk har gigantiske utslipp sammenliknet med kostnadene av å for eksempel dyrke en kilo erter. CO2-utslippene er 6 ganger høyere, og behovet for landjord er 36 ganger så høyt. 

Bilderesultat for meat land consumption

Ifølge forfatteren vil det å bli veganer være den beste og mest effektive måten å redusere miljøavtrykket på, noe som mange har funnet før han. Det gjelder ikke bare CO2-utslipp, men også forsuring av verdenshavene, bruk av landjorda, eutrofiering (gjødsling av hav, sjøer og elver) samt vannforbruk. Dette vil også dempe presset på regnskogene. 

 • 2

  I et leserinnlegg på VG skriver Jon-Frede Engdahl, gründer av Kolonihagen, om forholdene på norske grisefjøs. Han tar utgangspunkt i Mattilsynets tilstandsrapport fra Rogaland som ble offentliggjort 5. juni. Mattilsynet fant avvik hos 3 av 4 grisebønder, og kun 53 av 228 uanmeldte besøk hos grisebønder avdekket bønder som drev tilstrekkelig god praksis. Mattilsynet hadde i utgangspunktet planlagt langt flere tilsyn, men fikk ikke tid siden de gjorde så mange og alvorlige funn. 

  3 av 4 norske grisebønder driver dårlig praksis. De fleste av disse avvikene gjelder syke eller skadde dyr, eller mangel på rotemateriale. Når det er så stor margin, så snakker man ikke om tilfeldigheter, eller unntak. Da er det ikke lengre bare "noen få bønder som driver dårlig", nei da er det faktisk de aller fleste. Og det er ingen grunn til å tro at forholdene er annerledes i andre fylker. Vi kan ikke lengre gjemme oss bak den forklaringen at det er kun i utlandet at det drives "uhumant" eller under dårlige forhold. Vi har kanskje bedre forhold i landbruket i Norge enn i mange andre land, men det vil ikke si at dyrene har det bra, eller at industrien er "human" (hvordan i all verden kan man bruke ordet humant i det hele tatt om en industri som dreper millioner av dyr hver eneste dag?). Nei, det sier heller noe om hvor forferdelige forhold det er i industrien, både i Norge (som tilstandsrapporten belyser), men dessverre også enda verre mange andre steder.

  Jeg skylder ikke bare på bonden her, det er systemet som skal ha mye av skylden. Det blir lagt opp til at bøndene må bygge stort og kutte i alle kostnader som kan kuttes. Man må produsere mest mulig til lavest mulig pris. Den ene konsekvensen av dette er at man får overproduksjon av svin, som fører til enda lavere kilospris. Den andre konsekvensen er at bøndene må kutte alle kostnader som de kan, og fylle fjøsene med enda flere dyr. Dette fører til flere dyr på et mindre område, man har lavere bemanning, og man oppdager ikke i samme grad syke og skadede dyr. Man mister oversikten over alle dyrene rett og slett. Og dette er du med på å finansiere hver eneste gang du kjøper kjøtt!

  Bilderesultat for gris norge

  Dette er på ingen som helst måte naturlig for grisene.. 


  Når skal vi innse at det ikke går an å forsvare denne typen industri lengre? Jeg finner ikke et eneste godt argument for å drive en bransje der man avler opp dyr kun for å utnytte- og drepe de. Det eneste argumentet kjøttspisere bruker er at det smaker godt. Er det moralsk riktig å torturere og drepe noen bare for å tilfredsstille smaksløkene sine? Særlig med tanke på at det finnes så utrolig god mat som ikke krever at noen må dø. De aller fleste kunne ikke drept dyret selv, men likevel så betaler man andre for å gjøre det og later som om det er greit. Jeg tenker at det at man ikke klarer å få seg selv til å drepe er det tydeligste tegnet på at det er galt, og da bør man heller ikke betale andre for å gjøre det for seg. 

  Er det slik at vi kan fortsette å rettferdiggjøre en forferdelig bransje bare fordi den er mindre fæl her enn andre steder? Burde man ikke heller kutte ut alt som er fælt? Spesielt med tanke på at vi nå vet så mye bedre. Vi har fullverdige alternativer, både når det kommer til næring og smak. Og disse alternativene er i tillegg bedre, ikke "bare" for dyrene, men også for din egen helse, og for jordklodens helse. 

  Bilderesultat for gris norge vegan

 • 0

  I går dukket denne artikkelen opp på vg.no, skrevet av Yngve Ekern. Han er, såvidt jeg vet, verken veganer eller vegetarianer, men han beskriver altså hvordan landbruksdyrene blir behandlet og presset. 

  En gjennomsnittlig norsk ku produserer melk nok til 8000 melkekartonger i året. Vi skal ikke mange generasjonene tilbake i tid før den "samme" kua produserte 3000 melkekartonger i året. I 2000 var tallet 6000. I dag har vi kyr som produserer rundt 10.000, og de "beste" melkekyrne passerer 14.000. Det er med andre ord blitt større og større krav til dyrene i landbruket, og de presses til å produsere "over evne". 

  Bilderesultat for levealder melkeku

  I Norge har vi rundt 220.000 melkekyr, som produserer ca. 1,5 milliarder liter melk i året. Mengden melk produsert i året har vært konstant de siste 50 årene, men antallet kyr som skal produsere denne melken har blitt redusert til en tredjedel. Det evige jaget etter at produksjonen skal føre til mest mulig inntjening for bøndene fører til at kyrne, som i utgangspunktet fint kan bli 15-20 år gamle, oftest dør etter drøyt 3 år da de er helt utslitte. Det er som at jeg skulle vært så uslitt at jeg døde i en alder av 16,84 år (3 år utgjør kun 20 % av 15 år, 16,84 er 20 % av 84,2 år som er gjennomsnittlig levealder for norske kvinner). Tenk deg selv å bli tvunget til å være konstant gravid, gå gjennom fødsel etter fødsel, ungen din blir tatt fra deg etter få timer/dager, bare for at andre skal ta morsmelken du produserer.. Jeg hevder bestemt at det å skulle tjene mest mulig penger på landbruket og dyrevelferd ikke går overens. Når kyr gjennomsnittlig lever kun 20 % av forventet levealder, så må vi slutte å hevde at det er god dyrevelferd! 

  Kurasen som brukes mest her i Norge, NRF, er spesifikt avlet frem for at den både skal funke som melkeku og kjøttku. Når melkekua er helt utslitt og ikke klarer å produsere melk lengre, blir den derfor slaktet og solgt som kjøtt. Når du spiser kukjøtt spiser du altså en helt utslitt melkeku. 

  Det er ikke bare kyrne som lider. For at bøndene skal tjene mest mulig på kjøttet blir dyrene föret med kraftför. Dette kommer primært fra soyabønner i Brasil, og er som tidligere nevnt her på bloggen skyldig i ca. 90 % av utryddingen av Amazonas. Slaktekyllinger er avlet frem på en slik måte at de vokser fra 40 gram til 1,5 kilo på fire uker. Om vi hadde overført samme vekstrate til et menneskebarn ville en én måned gammel baby veid 100 kg. Det er ikke rart at en stor andel av kyllingene knekker beina siden skjelettet ikke er sterkt nok til å løfte kroppen! Den unaturlige raske veksten fører til store hjerteproblemer og benskjørhet. Griser legger på det meste på seg 1 kg om dagen, før de slaktes rundt 100 kg. 

  Bilderesultat for chickens unable to standBilderesultat for chickens unable to stand

  Ikke kom her og fortell meg at det er noe som helst "naturlig" ved dette. Ikke er det "humant" heller, som mange hevder. 

 • 0

  Vi alle vet vel by know at vi (som i vi mennesker) er i ferd med å ødelegge jordkloden vår. Det er blitt tatt utrolig mange fatale avgjørelser, og det verste er at selv om vi vet at valgene vi gjør ødelegger oss og jordkloden vår, så fortsetter vi med å gjøre de samme feilene. Vi er over 7 milliarder mennesker på jordkloden, og vi alle må jobbe som en samlet enhet for å overkomme problemer som fattigdom, sult, global oppvarming, krig, mangel på vann, terror, miljødeleggelser etc. Men som bittesmå bestanddeler av verdens befolkning, så tror jeg det er lett å tenke at lille meg og mine valg ikke egentlig utgjør det store og hele. Men vi alle har et valg, og alle valg utgjør en forskjell. Men for å kunne ta gode valg, så krever det at vi tilegner oss informasjon. Hvis ikke så gjetter vi jo bare.  

  Hver eneste gang du putter mat og drikke i munnen, så tar du et valg. For de aller fleste et ubevisst valg, men likevel et valg. Vi spiser utrolig mange ganger i løpet av et liv, så hva du velger å spise kan utgjøre en stor forskjell. Både for helsen din, for miljøet og for dyrene. Hevder du at du er opptatt av miljøet, men spiser kjøtt og dyreprodukter? Inntak av animalske produkter er noe av det verste du kan gjøre for miljøet. Det å være veganer fører til 50 % reduksjon i utslipp av karbondioksid, man bruker 1/11 av oljeforbruket til en kjøttspiser, 1/13 av vannforbruket til en kjøttspiser og 1/18 av landarealer sammenliknet med kjøttspisere (Oil, water: ?Sustainability of meat-based and plant-based diets and the environment.? The American Journal of Clinical Nutrition, 2003.)Du kan bytte til LED-pærer, kjøre el-bil, resirkulere, bruke solcellepaneler osv., men den største innvirkningen på miljøet er faktisk maten vi spiser. Så hva velger du? Å tilfredsstille smaksløkene dine, eller fremtiden til barna, barnebarna, oldebarna dine? 

  Bilderesultat for cowspiracy

  Det er så sykt å tenke på at mange millioner mennesker ikke har tilgang på rent vann, når vi bare ved å kjøpe en 450 grams burger forbruker 9463 liter vann (Oxford Journals. ?Water Resources: Agricultural and Environmental Issues)Landbruket krever UTROLIG stort vannforbruk, både for drikkevann til dyra, men også for vasking etter for eksempel slakting. I tillegg til et enormt vannforbruk, så er også landbruket ansvarlig for store andeler av vannforgiftningen. 70 billioner dyr i landbruket produserer ekstreme mengder avføring og urin, som havner i bekker, elver og havene våre. I tillegg brukes sterke kjemikalier, og alt dette fører til ødeleggelser av vannet, jorda og arter. Hvert eneste minutt produseres 3 millioner kg avføring fra landbruket i USA. 

  Bilderesultat for cowspiracy

  Det er på tide at vi åpner øynene, tar velinformerte valg og slutter å være så utrolig egoistiske. Ikke vær så naiv å tro på alt du hører. Før du går i forsvarsposisjon fordi det er ubehagelig for deg, undersøk litt dypere. Søk opp informasjon, les deg opp på forskning. Tenk gjennom om du synes dette er greit. For hvis du ikke synes det er greit med vannmangel, forurensning, ødeleggelse av jordkloden, utryddelse av arter, ødeleggelse av regnskogen og dårlig helse, så trenger du ikke å være med å bidra til det lenger. 

   

  Bilderesultat for cowspiracy

 • 0

  Med den kunnskapen vi nå har så er det heldigvis veldig få som velger å starte og/eller fortsette med å røyke. Vi vet at røyking er kreftfremkallende, og at veldig mange som røyker blant annet får lungekreft, astma og KOLS. Røyking er kreftfremkallende, så de fleste av oss velger å unngå røyk siden vi ikke vil ha kreft. Ganske så logisk, og veldig veldig fornuftig. 

  Med den logikken så er det en ting jeg ikke kan forstå. Det er vist at prosessert kjøtt også er kreftfremkallende, med like stor sikkerhet som for røyk. Med andre ord: vi vet at prosessert kjøtt like sikkert er kreftfremkallende som vi vet at røyking er. WHO (verdens helseorganisasjon) har klassifisert prosessert kjøtt som salami, bacon, pølser, skinke etc. som gruppe 1 carcinogener (https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045%2815%2900444-1/fulltext). Dette betyr at det finnes sterke bevis for at prosessert kjøtt definitivt fører til kreft. I samme gruppe finner vi altså tobakk. Det er ikke slik at prosessert kjøtt trolig er kreftfremkallende. Eller sannsynligvis er det. Nei, forskning viser nå at prosessert kjøtt ER kreftfremkallende. Rødt kjøtt (som sau, lam, biff og gris) er plassert i gruppe 2A, som vil si at forskning tyder på at rødt kjøtt sannsynligvis fører til kreft. 

  Bilderesultat for meat cancer

  Bilderesultat for meat cancer

  International Agency for Research on Cancer (IARC), FN's og Verdens Helseorganisasjons samarbeidsorganisasjon mot kreft, har gransket mer enn 800 studier som har undersøkt hvor sannsynlig ulike ting er for å skape kreft. Funnet ble publisert i Lancet Oncology, et høyt anerkjent medisinsk tidsskrift. Funnene? Det er nå en stor mengde bevis for at tarmkreft er mest forekommende hos folk som spiser prosessert og rødt kjøtt (https://www.nhs.uk/Livewell/Goodfood/Pages/red-meat.aspxhttps://www.wcrf-uk.org/uk/preventing-cancer/what-can-increase-your-risk-cancer/red-and-processed-meat-and-cancer-risk). Det kommer også mer og mer forskning som kobler både magekreft og bukspyttkjertelkreft til inntak av prosessert- og rødt kjøtt. 

  Bilderesultat for meat cancer

  Med tanke på det vi vet: hvorfor i all verden fortsetter folk å spise kjøtt? Hvorfor spiser folk kreftfremkallende mat, og hvorfor gir man kreftfremkallende mat til barna sine? Bare fordi det er "vanskelig" å endre vaner? Fordi man er ignorant? Fordi man nekter å ta velinformerte valg, og heller velge å lukke øynene og late som ingenting? 

 • 3
  4TzSMv-NNfs


   

 • 0

  I løpet av livet bruker og kaster vi ca. 11.000 bind og tamponger hver, som på verdensbasis utgjør 100.000 millioner brukte bind og tamponger. Det er så utrolig mye avfall! Flere 100.000 tonn avfall genereres på grunn av bruken av engangsprodukter, og mye av dette er plastikk (som vi alle bør vite by now at aldri forsvinner når den først er produsert..). Bind inneholder opp mot 90 % plast. Hver eneste tampong er pakket inn i plast. Og forpakningene er ofte også pakket inn i plast. Dette fører til utrolig mye avfall på søppeldyngene, og det som verre er: i havene våre. Langs den britiske kystlinjen fant de under en opprydding i 2010 23 bind og 9 tampongapplikatorer per kilometer.

  Hovedproblemet er med bind og tamponger er ikke "bare" at de inneholder plast. De inneholder mange kjemikalier, og i bomullsproduksjonen brukes pesticider og defolianter. Ifølge the Environmental Protection Agency i USA er blekingen av viskosen (som gir tampongene den hvite fargen) ? som involverer utslipp av dioksiner (klorholdige giftstoffer som dannes under forbrenning av organisk materiale) et stort problem. Dioksider er et kjent kreftfremkallende og hormonforstyrrende stoff. Alle disse giftstoffene havner til slutt ut i naturen, hvor de blir brutt ned og blir liggende i 50-100 år. Dette påvirker da også andre dyr og arter. 

  Hva kan vi gjøre med dette? 
  Det ene alternativet er å kjøpe organiske bind og tamponger. Da slipper du alle disse giftstoffene som du ellers ville fått i deg. Her vil du likevel være med å generere ekstreme mengder avfall.. 

  Bilderesultat for tampong og bind avfall

  Det beste alternativet, både for miljø og økonomi, er menskopp. Den er laget av naturgummi og silikon, og er det grønneste og mest miljøvennlige alternativet på markedet. En menskopp kan erstatte opptil 4000 tamponger og bind. De forskjellige sortene har ulike priser, men om du regner at en menskopp koster 300-400 kr så vil det ikke bli feil. Til sammenlikning oppgir bereglede.no at tamponger og bind koster ca. 5000 kr over en 10-årsperiode. 

 • 0

  Jeg har tidligere skrevet et innlegg om plast (les det her), men jeg tenkte jeg skulle skrive litt igjen etter å ha sett første episode av NRK sin nye serie NRK Planet Plast. Er det flere som har sett den?

  Hvert år dør store mengder sjøpattedyr, fugler og fisker av plastsøppelet vårt, som vi av en eller annen grunn dumper ut i havet. Plasten er ifølge Naturvernforbundet i ferd med å bli en av våre største miljøproblemer. 6,4 millioner tonn søppel havner i havene hvert eneste år, og 70-80 % av dette anslås å være plast. Den plastflasken du ikke orker å hente opp fra sjøen vil aldri forsvinne helt. Den vil brytes ned i mindre og mindre biter, slik at fisker og fugler tror at det er mat. Mengden av plastsøppel i verdenshavene er nå så enorm at verden aldri har sett lignende. Havstrømmene fører plastsøppelet med seg til enorme ?øyer? av avfall, de største rapporteres å ha nådd størrelser som er sammenlignbare med 4 ganger Norges landareal.

  Bilderesultat for plast strand

  "Plast forsvinner som kjent ikke av seg selv, råtner ikke og er i menneskers perspektiv tilnærmet evigvarende i forskjellige former. Plast brytes derimot ned til stadig mindre partikler, noe som gjør at plasten, med alle sine kjemiske komponenter sprer seg i stadig større grad i næringskjedene. Det rapporteres at det årlig dør rundt regnet 1 million sjøfugl som følge av å ha spist eller viklet seg inn i plastkomponenter. Fugler, fisk og pattedyr i alle størrelser, til og med hvaler, forveksler biter av plast med vanlig føde og spiser dette, eller får dette i seg utilsiktet, med det som følge at magesekken gradvis fylles opp av ikke nedbrytbart materiale som dermed blant annet fører til at skapningene ikke klarer å ta til seg føde og sulter i hel" (Norges Miljøvernforbund). Plastavfallet inneholder i seg selv miljøgifter, som påvirker hormonbalansen vår om vi får det i kroppen. Dette kan påvirke fruktbarhet, sexlyst, lærlingsevne, føre til høyere blodtrykk og øke sjansen for kreft. I tillegg vil plasten også tiltrekke seg og ta opp miljøgifter fra omgivelsene, som gjør at fugl, fisk og andre dyr langsomt vil forgiftes. Og siden vi forsøpler verdenshavene våre med plast så vil det til syvende og sist gå utover oss selv. For hva skjer? Jo, mikroplasten spises av fugl og fisk, vi tar fisken opp fra havet og spiser den, og får dermed i oss miljøgiftene. Hele 9 av 10 fugler har plast i magen. Herregud folkens, det er så sykt. 9 AV 10 FUGLER! 

  Bilderesultat for plast fugl


  Som dere ser av bildet nedenfor så er bildekk Norges største kilde til mikroplast. Faktisk kommer ca. halvparten av Norges mikroplastartikler fra bildekk. 
   

  Image

  For noen dager siden gikk Kiwi ut og sa at de skal kutte 400 tonn plastemballasje fra frukt- og grøntavdelingene sine. Dette er kjempebra! Bare ved å fjerne plastskålen under topakningene med avokado og erstatte den med skål i papp, vil KIWI redusere årlig plastforbruk med 30 tonn. De erstatter også plastkurvene til jordbæra med papp, som utgjør ca. 40 tonn mindre plastikk. 

  Jeg oppfordrer ALLE til å delta på den store strandryddedagen lørdag 5. mai. La oss få fjernet søppelet fra strendene våre, slik at vi kan bremse denne forferdelige utviklingen. 

 • 0

  Visste du at det finnes dyreprodukter i så utrolig mange produkter som jeg og dere bruker hver eneste dag? Jeg tror flesteparten av oss ikke er klar over hva som egentlig er i mye av maten og drikken vi får i oss. Mange har blitt overrasket når jeg har fortalt at jeg ikke kan/vil spise ulike matvarer siden de inneholder animalske ingredienser (hvorfor kan du ikke spise potetgull? Det inneholder vel ikke kjøtt?). En av ulempene med å være veganer er man oppdager slike ting, alle disse skjulte, ekle, unødvendige ingrediensene i maten vår. Og det får meg til å tenke: hvorfor skal vi utnytte og drepe dyr for å tilsette noe fra deres døde kropper i varer som ikke engang «trenger det»? 

  PS: Dette innlegget kommer til å referere til gode kilder, for at folk once and for all ikke kan vri seg unna sannheten. Jeg vet det er forferdelig å måtte innse at alt man trodde man visste og har blitt lært fra barndommen av er feil, tro meg. Jeg har vært der selv. Men det krever sin mann (eller dame) å kunne åpne øynene, innhente informasjon, ta inn over seg kunnskapen og faktisk kunne endre på sine vaner. 

  Visste du for eksempel at det er dyreprodukter i mange av følgende varer: 

  • Saft (karmin/E120 - et rødt fargestoff som kommer av at man tar gravide hunnlus, dreper de og tørker de. Deretter moses de til et krydder)
  • Brus (filtreres gjennom fiskeblære)
  • Vin (filtreres gjennom fiskeblære eller egg)
  • Øl (filtreres gjennom fiskeblære)
  • Potetgull (aroma - kan ofte være kjøttekstrakt, beverrumpe (yup, you heard me))
  • Smågodt og det meste av rødt godteri (karmin/E120, eller gelatin - som kommer fra kokte dyrekadavre)
  • Smågodt og sort godteri (benkull)
  • Syltetøy (karmin/E120)
  • Sauser (aroma, melk/melkefett/mysepulver/melkeprotein, egg, kjøttkraft) 
  • Smultringer (stekes i smult - altså dyrefett)
  • Mesteparten av sminke, såper, shampoo, balsam, kremer, medikamenter, plaster etc. blir testet på dyr. 
  • Tannkrem (benmel)
  • Parfyme (musk - kjønnsorgan fra asiatiske rådyr, blir også som oftest testet på dyr)
  • Billakk, neglelakk etc (shellac - insektsekret)

   

  Bilderesultat for e120

  Bilderesultat for gelatine animal

  Karmin og dyrekadavre som blir kokt for å lage gelatin. 


  Det at vi (eller rettere sagt de store aktørene bak) putter dyreprodukter i så godt som alt vi spiser og drikker fører til en enormt stor etterspørsel. Årlig produseres det 70 milliarder dyr i landbruket, og mer enn 6 millioner dyr blir drept for mat hver eneste time ("Factory Farms". A Well Fed World"Strategic Plan 2013-2017: For Kinder, Fairer Farming Worldwide". Compassion in World Farming). For bare 10.000 år siden (det er ikke lenge når man ser på verdenshistorien) bestod 99 % av biomassen på jordkloden av ville dyr. I dag består 98 % av biomassen av mennesker og dyr vi bruker i matproduksjonen (Ede, Sharon. "The Bomb is Still Ticking...". Post growth: From bigger towards better. November 2010Population and Development Review 37 (4): 613-636 (December 2011)). Husdyr og mat til husdyrene okkuperer 1/3 av jordens isfrie overflate (http://www.fao.org/newsroom/en/News/2006/1000448/index.htmlhttp://science.time.com/2013/12/16/the-triple-whopper-environmental-impact-of-global-meat-production/). 

  Bilderesultat for animals killed for food

  Landbruk (dyredrift) er den ledende årsaken til utryddelse av arter, «døde soner» i havene (så forurensede soner at havdyr ikke kan leve der), forurensning av havene og ødeleggelse av habitat (det området en art helst vil oppbevare seg i, det området arten er tilpasset og best egnet til å overleve i). Dette skjer både ved at vi hugger ned regnskogen og skogområder for å lage beiteplass og mat til landbruket (det hugges blant annet ned regnskog tilsvarende størrelsen på en fotballbane hvert eneste sekund, og landbruket er ansvarlig for 91 % av ødeleggelsene i Amazonas (Margulis, Sergio. "Causes of Deforestation of the Brazilian Amazon". World Bank Working Paper No. 22. 2003Tabuchi, Hiroko, Rigny, Claire & White, Jeremy. "Amazon Deforestation, Once Tames, Comes Roaring Back". New York Times. February 2017Bellantonio, Marisa, et al. "The Ultimate Mystery Meat: Exposing the Secrets Behind Burger King and Global Meat Production". Mighty Earth). Vi flytter, dreper og utrydder «truende» arter for landbruket - for eksempel ulv og bjørn. Opp til 137 planter, dyrearter og insektarter dør hver eneste dag på grunn av ødeleggelsene av regnskogen (Vidal, John. "Protect nature for world economic security, warns UN biodiversity chief". The Guardian. August 2010). Bruken av sprøytemidler etc. i dyrkingen av mat til landbruksdyrene fører til at man ødelegger naturen, og forurenser jorda og vannet (https://comfortablyunaware.wordpress.com/2012/06/09/biodiversity-and-food-choice-a-clarification/https://comfortablyunaware.wordpress.com/http://oceanservice.noaa.gov/facts/deadzone.htmlhttps://www.epa.gov/nutrientpollution/problemhttp://www.fao.org/docrep/010/a0701e/a0701e00.htmhttp://editors.eol.org/eoearth/wiki/Causes_of_extinctionhttp://wwf.panda.org/about_our_earth/species/problems/habitat_loss_degradation/http://www.takeextinctionoffyourplate.com/meat_and_wildlife.htmlhttps://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/19196/Machovina_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=yhttps://www.theguardian.com/environment/radical-conservation/2015/oct/20/the-four-horsemen-of-the-sixth-mass-extinctionhttp://www.smithsonianmag.com/science-nature/ocean-dead-zones-are-getting-worse-globally-due-climate-change-180953282/https://www.nature.com/nature/journal/v418/n6898/full/nature01014.html, https://www.nature.com/nature/journal/v418/n6898/full/nature01014.htmlhttp://people.umass.edu/bethanyb/Wilcove%20et%20al.,%201998.pdf). 

  Bilderesultat for amazonas agriculture destroy

  Landbruket alene fører til større klimagassutslipp enn hele transportsektoren TOTALT (fly, buss, båt, bil, trikk, tog osv) ("Livestock's Long Shadow: environmental issues and options". Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome 2006). 

  Det er en del mennesker som har sett hvor store ødeleggelser landbruket har på både helse, klima, land, vann, forurensning, regnskog, verdenshavene, utrydning av arter OSVOSV (listen begynner å bli laaang..), men hva skjer med de? Jo, 1100 aktivister har blitt drept i Brasil bare på de siste 20 årene. De store landbruksaktørene gjør alt de kan for å beskytte næringen sin, og leier inn leiemordere for å stilne de som stiller spørsmålstegn (det høres helt sykt ut, og ja. Det er helt sykt hva det er som egentlig foregår) (Batty, David. "Brazilian faces retrial over murder of environmental activist nun in Amazon". Butler, Rhett A. "20 years ago the Amazon lost its strongest advocate". Mongabay. December 2008 Sandy, Matt. "Murder of Brazil official marks new low in war on Amazon environmentalists". Nuwer, Rachel. "The Rising Murder Count of Environmental Activists". The New York Times. ). 

  Her lever vi i en verden med ca 7 millioner mennesker, der 1 million mennesker sulter hver eneste dag. Det som er så latterlig dumt med det hele er at vi har mer enn nok mat og plass på jorden til alle, men vi velger heller å bruke 1/3 av plassen på jorda til landbruket, og vi gir heller maten til dyrene enn til menneskene. Hadde vi bare spist denne maten selv, så hadde vi alle vært gode og mette (og sunne). Rundt 50 % av alt kornet i verden gir vi som mat til dyrene ("Executive Summary: Feed Supply". Food and Agriculture Organization of the United Nations."Meat and Animal Feed". Global Agriculture. Agriculture at a Crossroads. Findings and recommendations for future farming.Shah, Anup. "Beef: Diverting resources to environmentally destructive uses". Global Issues. "Did you know? U.S. and Wisconsin soybean facts". Wisconsin Soybean Marketing Board). Og hva gjør vi med det? Vi produserer ENDA MER i landbruket, som fører til enda mindre mat til oss. Hvor er logikken i det? 82 % av sultne barn lever i land der maten heller blir gitt til dyrene i landbruket, og disse dyrene blir slaktet og spist av oss i vesten (Oppenlander, Dr. Richard. "The World Hunger-Food Choice Connection: A Summary". "Improving Child Nutrition: The achievable imperative for global progress". UNICEF. April 2013"Livestock production index". The World Bank"Global livestock production systems". Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome 2011). 

  Relatert bilde

  Land som kreves for å mate en person i 1 år:

  • Veganer: 674 m2
  • Vegetarianer: 3 ganger så mye som hos en veganer
  • Kjøttspiser: 18 ganger så mye som hos en veganer (Robbins, John. Diet for a New America, StillPoint Publishing, 1987, p. 352). 

  Vi har store vannmangler rundt om i verden, når vi har mer enn nok vann til alle sammen. Landbruket er ansvarlig for 80-90 % av vannforbruket i USA ("How Important is Irrigation to U.S. Agriculture?" USDA: Economic Research Service. ). For å produsere 150 kg burger så trengs det 2500 liter vann (Pimentel, David, et al. "Water Resources: Agricultural and Environmental Issues". BioScience (2004) 54 (10): 909-918.  "Water Content of Things: Data Table 19". The World's Water 2008-2009Beckett, J. L, Oltjen, J. W "Estimation of the Water Requirement for Beef Production in the United States". Journal of Animal Science. 1993. 71:818-826). Dette er vann nok til å dekke dusjing i to måneder. Det er virkelig på tide at vi begynner å ta tak i det virkelige problemet blant så godt som alle krisene vi har rundt om i verden: sult, vannmangel, forurensning, helseproblemer, plassmangel. Tenk deg om bare folk hadde kunne sett seg selv i speilet, gått utenfor komfortsonen for å tørre å endre på sine vaner, for dermed å bidra til å redde verden? Vi hadde kommet så utrolig langt bare ved å kutte ned/ut landbruksindustrien. Men det krever at folk får tilgang på informasjon. Det krever at folk vet hva som egentlig ligger bak den burgeren. 

  Bilderesultat for burger water usage

  En veganer produserer 50 % så lite karbondioksid, bruker 1/11 mengde olje, 1/13 mengde vann, og 1/18 størrelse land sammenliknet med en kjøttspiser ("The carbon foodprint of five diets compared". Shrink That FootprintScarborough, Peter, et al. "Dietary greenhouse-gas emissions of meat-eaters, fish-eaters, vegetarians and vegans in the UK". Climactic Change. July 2014. Volume 125. Issue 2. pp. 179-192Pimentel, David & Pimental, Marcia. "Sustainability of meat-based and plant-based diets and the environment". The American Journal of Clinical Nutrition. September 2003. vol 78. no 3 660S-663S"Facts on Animal Farming and the Environment". One Green Planet.Ranganathan, Janet & Waite, Richard. "Sustainable Diets: What You Need to Know in 12 Charts". World Resources Institute. April 2016). En veganer sparer hver eneste dag 4164 liter vann, 20 kg korn, 2,8 mskog, 4,5 kg CO2 og 1 dyreliv sammenliknet med en kjøttspiser (Scarborough, Peter, et al. "Dietary greenhouse gas emissions of meat-eaters, fish-eaters, vegetarians and vegans in the UK". Climactic Change July 2014., Volume 125, Issue 2, pp 179-192"Meat Eater's Guide to Climate Change and Health". Environmental Working Group. 2011Ranganathan, Janet & Waite, Richard. "Sustainable Diets: What You Need to Know in 12 Charts". World Resources Institute. April 2016).
  HVER ENESTE DAG. 

 • 1

  Er det flere enn meg som benytter seg av mealprepping? Hva er mealprepping spør du kanskje? Jo, nå skal du høre.. Det går rett og slett ut på å forberede mat for dager i forveien. Jeg for eksempel bruker ofte søndagene til å mealpreppe lunsj for noen dager i forveien. Jeg HATER å bruke tid på det på morgenen (og har mer enn nok med å få spist frokost før jeg må dra ut døra..), og velger derfor heller å bruke litt tid på søndager for å slippe maset på morgenene. Dette fører til at jeg enda har til god å måtte kjøpe lunsj på jobb (MYE penger spart!), og at jeg da ofte spiser mye sunnere enn jeg ville ha gjort ellers. 

  Her i huset har vi også for vane å mealpreppe salat, grønnsaker etc. for uken. Det gjør at vi slipper å vaske og kutte salat, agurk, tomat, løk, paprika osv. flere ganger hver eneste dag, siden vi allerede har vasket og kuttet opp mye som vi oppbevarer i en egnet beholder i kjøleskapet. Vår erfaring er at salaten ofte holder seg lengre slik og, så det er jo en bonus. I tillegg slipper vi unna med mindre oppvask, som også sparer miljøet. Winwin! 

   

  Bilderesultat for meal prepping vegan

  Har du erfaring med å mealpreppe? 

 • 0

  I det siste har jeg tenkt mye på hvor forskrudd verden vår egentlig er. Vi ødelegger jorda og hverandre, for hva? Det går ikke èn dag uten at det skjer noe elendighet, enten i form av krig, terrorangrep, baksnakking, mobbing, slåssing eller det som verre er. Vi har homofober, rasister, dyremishandlere, voldtektsmenn, pedofile, terrorister, drapsmenn. Enten blir man hatet for sin hudfarge, kroppsfasong, språket, hvilket lag man heier på, hvilke(t) kjønn man faller for, hvilket samfunnssyn man har. Vi rotter oss sammen i grupper, og hater på andre grupper. Uten at det er i det hele tatt er en logikk bak det. Det er på tide å våkne opp!

  Bilderesultat for judging

  Hva er det egentlig som gjør at vi ikke klarer å leve sammen som en enhet på denne jordkloden? Hvorfor er det så vanskelig å se hverandre for det vi er: earthlings (an inhabitant of the earth; worldling)? Eller enda bedre: hvorfor ser vi ikke alle arter som likeverdige? Mennesker, hunder, griser, fugler, haier - vi er alle det samme: en art. Et dyr. En jordboer. En earthling. Vi har alle det samme hjemmet. Og bør vi ikke da ha noen felles intensjoner? Om å få leve et godt liv her på jordkloden vår. Om å ta vare på hjemmet vårt. Om å ta vare på hverandre. Det er da vel ikke så utrolig vanskelig å få til dette? Noen forhåndsregler, som for eksempel at man ikke oppfører seg dust overfor hverandre, så kunne vi alle fått levd et lykkelig liv. Ja, det vil alltid være noen mennesker og dyr man liker bedre enn andre. Noen man klikker bra med, og andre man ikke kan fordra. Men trenger vi å være dust fordi? Er det så vanskelig å bare la det gå? Være "the bigger person". Rise above, and so on. 

  Bilderesultat for jorda

  En annen ting er at om vi skal ha en jordklode så må vi for guds skyld begynne å ta vare på den. Alle syn, alle tanker, alle krav, mine, dine, vårt - ingenting vil bety en dritt dersom jorda går under. Vi bør begynne å skjønne by now at vi er på vei i en veldig skremmende retning. Vi forsøpler jorda, vi overforbruker dens ressurser, vi overbefolker den. Er vi virkelig så egoistiske at vi ikke gidder å bry oss bare fordi den trolig ikke vil gå under under vår levetid? Driter vi virkelig så heftig i fremtidige generasjoner? 

  Bilderesultat for were all earthlings

  Kan vi ikke bare alle sammen begynne å bry oss om større ting enn oss selv? Kan vi ikke dra i samme retning - mot en felles gevinst? Til syvende og sist er vi alle det samme - en earthling. Vær et medmenneske. Slutt å vær egoistisk. Gå foran med et godt eksempel. Alt starter med nettopp DEG. Spre litt kjærlighet rundt deg. Plukk opp søppel. Kildesorter. Smil til fremmede. Gi hjelp til noen som trenger det. 

  Bilderesultat for were all earthlings

 • 2

  I går så jeg denne artikkelen på VG, som omhandler en familie i Canada som adopterte grisen Molly fra dyrebeskyttelsen. Molly ble reddet ut fra dårlig dyrehold, og ble adoptert bort videre til det man trodde var et godt hjem. Det som var det sjokkerende ved artikkelen var at denne familien en måned etter adopsjonen spiste Molly..

  SPIST: Grisen Molly, som ble adoptert bort, var av rasen vietnamesisk hengebuksvin.

  Jeg synes jo dette er helt idiotisk av to grunner:
  1. Hvem er det som gjør slikt? Adopterer en gris som er blitt reddet ut av mishandling, for så å ende opp med å spise den? 
  2. Likevel så er det en stor dobbeltmoral her.. Det er mange som reagerte på dette, og syntes det var (som jeg også mener) forferdelig. Stakkars gris! Men hva med alle de andre grisene som spises hver dag, hele året? Hver gang du trykker i deg bacon så er det jo dette (om ikke noe mye verre) du støtter. Hvem er det som reagerer på det? INGEN. Hvorfor? Fordi da slipper vi å ha et "personlig" forhold til grisen. Vi slipper å se det. Vi slipper å forholde oss til det. Vi betaler andre for å gjøre mishandlingen. Vi betaler andre for å utnytte og drepe dyret. Så går vi på butikken, kjøper bacon, kjøttdeig, leverpostei og andre animalske produkter og later som ingenting. For en dobbeltmoral.. 

  Bilderesultat for you love pets, not animals

  Jeg kan ikke forstå forskjellen. Hvorfor reagerer folk når hunder blir spist, når de selv spiser gris, ku, kylling, drikker melk og spiser egg og ost? Hva er forskjellen på en søt liten gris, og en søt liten hund? Hvorfor spiser vi den ene, og koser med den andre? Og som i dette tilfellet: Hva er forskjellen på en "kjælegris" og en slaktegris? Hvorfor tillater vi (og støtter) det ene, men fordømmer det andre? 

  Bilderesultat for you love pets, not animals

  Vi mennesker er også bare en art her på jorden, akkurat som dyrene. Så hvorfor bestemmer vi at det ene dyret er mat, det andre dyret er kosedyr, det tredje dyret er bruksdyr osv? Og dette varierer jo ut fra hvem man spør. I India for eksempel så er kua hellig, i Norge spiser vi ku. I Norge er hund og katt kjæledyr og vår beste venn, i Kina er hund og katt mat. I Norge spiser vi gris, muslimer spiser ikke gris. 

  Og da spør jeg meg selv: Har vi ikke kommet lengre enn dette? Og er ikke det å skille mellom arter tilsvarende det å skille mellom raser? Etter slavetiden, apartheid, 2. verdenskrig, burde vi ikke vite bedre? 

 • 0

  Hva er greia med Norge og ulv? I det siste har debatten rast rundt ulven. Skal den fredes? Skal vi ha "eksperter" som bestemmer hvor mange vi skal ha? Eller skal vi rett og slett utrydde den? 

  Det finnes ulv i 28 europeiske land, og bestanddelen er på over 200 ulver i 22 av disse landene. I Norge har vi svært lav befolkningstetthet sammenliknet med mange andre land, likevel er vi blant landene med lavest bestanddel av ulver. Til og med "småland" som Slovakia og Albania har hundrevis av ulver. 
  følge rovdata.no ble det i 2016-2017 registrert 54-56 ulv i Norge. 22 av disse er nå nylig skyet og drept, og enda skal vi drepe 20 til. Dette til tross for at ulven i Norge står på rødliste - den er kritisk truet. Og hva gjør vi? Jo, vi beslutter at vi rett og slett skal hjelpe til med denne utryddingen. Jeg forstår ikke logikken bak dette.. 

  Noen argumenterer med at ulven er farlig. Javel, la oss se på fakta (noe jeg forsåvidt oppfordrer alle til å gjøre før man uttaler seg om noe..). Ifølge rovdyrforsker John Odden så er ulven generelt sett en relativt sky art. Statistikken viser at risikoen for ulveangrep på mennesker er svært liten. Ja faktisk så må vi helt tilbake til 70-tallet for å finne det siste angrepet i Europa. Hilde Karine Wam ved Norges Landbrukshøgskole (NLH) gjorde et forsøk der de ønsket å finne ut av hvordan ulven reagerer i møte med mennesker. 125 ganger tvang de seg innpå dyrene, hvor ulvene stakk av i 123 av tilfellene. I de siste to tilfellene så var ulven med valper, og ulven forsvant likevel når mennesket var 200 meter unna. Vi har altså liten grunn til å frykte ulven, og kan nok ikke skylde på selvforsvar som årsak til at vi ønsker å skyte ulven. 

  Et annet argument som jeg ofte hører er at folk opplever at ulven tar sauene/hundene/dyrene "våre" (....), at ulven kommer faretruende nære bygdene etc. Mange av disse argumentene kommer selvfølgelig fra bøndene, som er opptatt av egne interesser. For det første: når man slipper sauene sine på fjellet, i ulvens naturlige territorium, så er det vel ikke å vente annet enn at sauene kan komme ut for angrep? Ikke bare fra ulv, men også fra bjørn og andre rovdyr. Dessuten: når vi invaderer ulvens (eller hvilke som helst andre dyr for den del) territorium, så må vi faktisk forvente at ulven vil være nær oss. Vi mennesker har en holdning om at vi er enerådende, at alle andre arter må tilpasse seg oss. Vi må, akkurat som alle andre arter, lære oss å leve sammen på denne jordkloden. Vi kan ikke bare slakte og drepe alle dyr som er "i veien for oss" eller om vi har lyst til å spise. 

  Bilderesultat for ulvebestand norge europa

 • 0

  For et par dager siden kom en stor gladnyhet, som mange av oss har ventet lenge på. NOAH har kjempet for dette i 28 år, men nå skal endelig pelsdyrnæringen avvikles! Venstre har vært en stor politisk pådriver i denne saken, og har fått med seg Høyre og FrP. Det må få flertall i Stortinget før det er 100 % sikkert, men regjeringen går inn for det. Regner med at blant annet SV og MDG blir med, så håper at dette er i boks. Og det ikke et sekund for tidlig spør du meg. Endelig skal de stakkars pelsdyrene slippe det marerittet av et liv som vi har gitt dem. Endelig så forstår vi at det er totalt feil å holde dyr som trenger store arealer innestengt i bittesmå dyr. 

  Bilderesultat for nei til pels

  Selvfølgelig så er det mange meninger fra særlig pelsdyrbøndene, Senterpartietmedlemmer etc. som går på at dette er idiotisk. De begrunner det blant annet med at pelsdyrnæringen i Norge er dyrevennlig. Pelsdyrnæring DYREVENNLIG? Tuller du med meg.. Ja, vi kan nok si at vi i Norge har drevet MER dyrevennlig enn i mange andre land, men pelsdyrnæring er og vil aldri bli dyrevennlig. Det finnes ikke noe vennlig med denne næringen. Det er ikke noe annet enn mishandling og utnyttelse av dyr for egen gevinst (hvis man nå kan kalle det å slenge huden/pelsen til et dødt dyr rundt seg som en gevinst, men det er en annen sak..). Ville du ha satt hunden din i et bittelite bur hele livet som hadde gjort at den ikke kunne fått bevegd seg, föret den alt for mye slik at den skulle bli ekstremt overvektig (og dermed få mer pels) for så å drepe den, flå den og slenge pelsen dens rundt deg? Når skal vi innse at dyr er dyr? Hvem faen er vi til å si at hund, katt og kanin er kjæledyr som vi behandler bra, mens andre dyr er til for at vi skal utnytte dem? Her i Norge synes de fleste av oss at det er helt grusomt å tenke på at de spiser hund og katt i Kina, selv om vi spiser ku, kalkun, kylling osv. selv.. Dette har jeg vanskelig for å forstå.. 

  Men nok om det! En gledens dag, pelsdyrnæringen skal endelig avvikles! 
   

  Bilderesultat for nei til pels

  «Det vil ikke finnes rettferdighet så lenge mennesket står med en kniv eller et gevær og dreper de skapninger som er svakere enn ham.»
  - Isaac Bashevis Singer

 • 0

  ENDELIG er dagen her. Dagen vi alle har ventet på. Dagen der vi frivillig står opp midt på natta for å stille oss i kø for å spare 70 kroner på en genser til 600 kroner. Eller ikke.. Jeg er VELDIG motstander av denne dagen. Jeg har INGEN planer om å gå i en eneste butikk i dag. Jeg mener at Black Friday er totalt unødvendig, og ser ikke hensikten med dagen. Ikke for det, det er ikke lengre bare èn dag - det er nå BLACK WEEK. Dette blir bare verre og verre. Men likevel så biter vi på, hvert eneste år. Har dere sett bilder av folk som går amok i USA? Når folk skader hverandre bare for å spare noen kroner på et plagg som de egentlig ikke trenger engang, da har det gått for langt!

  Det eneste slike dager fører til er ekstremshopping, noe som absolutt ikke er bra for miljøet. I Norge så har de fleste av oss mer enn nok, og slike dager fører til at vi kjøper mye crap som vi ikke trenger, bare fordi det er på tilbud. Jeg er så motstander av dette bruk og kast-samfunnet. Det er verken bærekraftig eller sunt på noen som helst måte. Når vi som forbrukere stadig kjøper mer, så skaper vi et behov for å produsere mer. Og fokuset på å få handlet billigst mulig, er ikke forenlig med etisk produksjon. Og hvem går det utover? Det går utover arbeidere i fattige land som jobber under forferdelige forhold. Det går til syvende og sist utover alle og enhver, da det er svært lite gunstig for miljøet. Moteindustrien er faktisk en av verdens nest mest forurensende industri.

   

  Bilderesultat for fast fashion

   

  Raske fakta om fast fashion:
  - Moteindustrien er skapt slik at du i løpet av en uke skal føle at du er "ute av trend". Der vi tidligere hadde to klessesonger (vår/sommer og høst/vinter), er det nå 52 sesonger.
  - "Salg" er egentlig ikke salg. Flere ganger har butikker blitt avslørt i å skru opp prisene i forkant av for eksempel Black Friday, for så å sette ned prisen med for eksempel 30 %. Tilbudsprisen vil da ikke egentlig være en tilbudspris, men kan til og med være dyrere enn tidligere. I tillegg så har klesbutikker en ENORM fortjeneste på klær. Butikken kan selge plagget for 700 kroner, når det egentlig kostet 20 kroner å produsere det.
  - Klærne inneholder bly og farlige kjemikalier. Bly har blant annet blitt koblet med infertilitet hos kvinner, og økt risiko for slag, hjerteinfarkt og høyt blodtrykk. Blyet kommer bare i tillegg til andre kjente kreftfremkallende stoffer, som insektmidler, flammehemmere, formaldehyd og plantevernmidler.
  - Klærne er designet slik at de ikke skal være særlig holdbare - for å få oss forbrukere til å kjøpe mer.

  Bilderesultat for fast fashion

  For interesserte, les denne artikkelen.

 • 0

  Dette innlegget tar utgangspunkt i en kronikk publisert på nrk.no. Om du ønsker å lese hele kronikken, se her.

  De aller fleste mennesker jeg møter, både kjente og ukjente, er glade i dyr på en eller annen måte. Man snakker gjerne om at man enten er en katte- eller hundeperson, og mange vokser opp med et kjæledyr som små. Forskning viser også at barn som vokser opp med kjæledyr ofte blir mer empatiske, ansvarsfulle og omsorgsfulle. I Norge har det nylig vært debatter rundt blant annet dyrepoliti, og når vi leser saker om mishandling av dyr, dyrs lidelse eller når dyr dør, så føler vi gjerne på empati og frustrasjon. Vi vet jo at dyr lider, og at dyr kan være redde. For alle som har vokst opp med dyr og/eller hatt et nært forhold til dyr så vet man gjerne om dyret har det bra eller om det mangler noe (for eksempel at katten tydelig sier fra når den vil inn eller ut eller når den er sulten, og man ser tydelig på hunder om de vil ut, om de vil leke osv.). De fleste av oss (håper jeg) kunne aldri skadet eller drept et dyr, som for eksempel kjæledyret vårt, uten at det var strengt nødvendig.

  Bilderesultat for vegan vs meat eater

   

  Likevel så betaler vi andre mennesker penger for å drepe dyr på våre vegne, hver eneste dag, selv om vi fint kunne klart oss uten. Vi debatterer opp og i mente hvor store bur produksjonsdyrene skal ha, hvor mange eller få ulver vi skal skyte, hvor lenge kalven skal få gå med moren sin, og hvor hurtigvoksende kyllinger vi skal avle fram. Vi hevder at vi bryr oss om dyrs velferd, likevel så snakker vi svært sjelden på hvorvidt vi faktisk burde utnytte de i det hele tatt. Dyr i landbruket er først og fremst en eiendom og produksjonsenhet, som vi mennesker utnytter oss av for å tjene penger eller for å spise. I Norge spiser vi over 80 millioner landdyr hvert eneste år, og svært få av oss har i det hele tatt et bevisst forhold til at vi faktisk har et annet valg. I dagens samfunn har vi faktisk et valg, vi har mulighet til å spise vegetabilsk mat og likevel få i oss all den næringen vi trenger.

  Bilderesultat for vegan protein vs meat

  Helsedirektoratet sier følgende: Vegetarkost er forbundet med lavere risiko for blant annet overvekt, hjerte- og karsykdommer, diabetes og kreft. En balansert og variert vegetarkost egner seg for individer i alle livsfaser, inkludert under svangerskap, ved amming, i spedbarnsperioden, for barn og unge og for idrettsutøvere.

  Vi har mulighet til å spise oss mette og vel så det, uten at et eneste dyr må lide. Men å spise dyr anses naturlig, nødvendig og normalt. Vi som ikke spiser kjøtt må forklare hvorfor, og blir gjerne sett på som sære. Siden når ble det sært å ikke ville utnytte dyr?

   

  Bilderesultat for vegan

  Som med mye annet så skyver vi helst unna de vanskelige spørsmålene. Hva skjer med hannkyllingene i eggindustrien? Hva skjer med kalvene i meieri-industrien? Hvorfor ser man så sjeldent kyllinger, griser osv. utendørs? Når jeg kjøper en kylling til 30 kroner, og kyllingen slaktes i snitt etter 30 dager, hvor mye velferd får kyllingene for 1 krone dagen? Vi vet alle hvor kjøttet kommer fra, men har ikke et bevisst forhold til hva som faktisk skjer med disse dyrene vi spiser. For kjøtt er jo nettopp det: et dødt dyr. Hva slags handlinger er det egentlig jeg støtter når jeg kjøper melk, ost eller kjøtt? Og hvor nødvendig er det å støtte dette?

  Det er på tide å innse at dyrs interesser og velferd best ivaretas gjennom å ikke utnytte de i det hele tatt. Det å si at man er glade i dyr, for så å spise skinkepålegg, drikke melk, eller spise egg eller kjøtt er for meg motstridende. Man er ikke glad i dyr, eller bryr seg særlig om dyr om man samtidig bruker penger for å støtte utnyttelse og mishandling av dyr. Det er ikke riktig, uansett hvor hardt man lukker øynene for hva som foregår. Om du ikke får deg til å slå i hjel dyret selv, hvorfor skal man betale andre for å gjøre det samme?

 • 0

  I går, 1. november, var det verdens vegandag. Dette er en årlig feiring hvor fordelene med veganismen for mennesker, ikke-mennesker og miljøet feires. I den forbindelse tenkte jeg bare å dele fakta og tips til dokumentarer:

  Visste du at veganere:
  - .. sparer 1100 gallons (4164 liter) vann HVER ENESTE DAG
  - .. har halvparten så stort karbonavtrykk
  - .. har mindre sannsynlighet for å få et hjerneslag
  - .. sparer 45 pounds (20.41 kg) med korn HVER ENESTE DAG
  - .. lever lengre
  - .. har mindre sannsynlighet for å få av hjertesykdom
  - .. sparer livet til rundt 30 dyr årlig

  Bilderesultat for vegansk

  Hvis du er interessert i veganisme, glad i dyr, glad i mennesker, opptatt av miljøet, eller rett og slett bare nysgjerrig så anbefaler jeg å sjekke ut disse dokumentarene:
  - Cowspiracy (tilgjengelig på Netflix)
  - Earthlings
  - Forks over knives (tilgjengelig på Netflix)
  - What the health (tilgjengelig på Netflix) - ikke min favoritt
   

  Er du veganer, vegetarianer eller kjøttspiser? Hvorfor? 

 • 0

  Gucci har endelig bestemt seg for å gjøre det samme som Armani, Ralph Lauren og Stella McCartney, og har inngått en avtale med FFA (Fur Free Alliance). De slutter med bruk av pels fra 2018! Administrerende direktør Marco Bizzari uttaler at de har bestemt seg for å slutte med pels siden det ikke er moderne lengre. Jeg skulle ønske det ikke var det som bestemte at de ville kutte det ut, men hey. Nok en gigant slutter med pels, og det gjør meg glad!

   

  Dette er gode nyheter, særlig med tanke på innholdet i innlegget mitt for noen dager tilbake. Forhåpentligvis vil også andre i bransjen følge i deres fotspor. Jeg håper dette bare er starten på veien til pelsfrihet. Og ikke minst bør vi som forbrukere innse en gang for alle at pels ikke er noe annet enn et symbol på et dyr som er blitt torturert og drept til ingen nytte. Vi trenger det ikke, så la oss stoppe med denne elendigheten! Pels er ikke kult folkens!

   

  Sko laget av pels... Altså, HVA I ALLE DAGER?